Nepal Algebra Project (NAP) / नेपाल बीज-गणित परियोजना

COURSE YEAR 2016

Students - 2016
 1. Abzitar Subedi
 2. Bal Dev Adhikari
 3. Bipin Gautam
 4. Bishnu Hari Subedi
 5. Chok Raj Dawadi
 6. Durga khanal
 7. Kamalraj joshi
 1. Keshab Adhikari
 2. Kumudini Bomzon
 3. Lalmani Bhandari
 4. Muna Pachabhaiya
 5. Prajwal Bir Singh Kansakar
 6. Ramkumar Paudel
 7. Ranjit Jha
 1. Ravishankar Singh
 2. Shamvu Jha
 3. Suresh Bhatta
 4. Uddhab Neupane
 5. Zeena Shrestha