CIMPA-ICTP research school 2016
Lattices and applications to cryptography and coding theory
August 1st - 12th / 1 - 12 Tháng Tám
Saigon University / Đại học Sài Gòn
Hồ Chí Minh, Việt Nam


Participants/Tham gia

Up


Adhitya Wisnu Wardhana
(IN ĐÔ NÊ SI A)

Alexey Vladimirovich Ustinov
(NGA)

Amaro Barreal
(PHẦN LAN, TÂY BAN NHA)

Andrea Solotar
(ÁC HEN TI NA)

Angsuman Das
(ẤN ĐỘ)

Any Muanalifah
(IN ĐÔ NÊ SI A)

Arnold Eniego
(PHI LÍP PIN)

Arunwan Bonipan
(THÁI LAN)

Asia Rauf
(PA KIS TAN)

Barak Shani
(ISRAEL, NIU DI LÂN)

Bùi Kim Minh
(VIỆT NAM)

Caleb Shor
(HOA KỲ)

Charline Thébault
(PHÁP, VIỆT NAM)

Châu Chí Trung
(VIỆT NAM)

Chitchanok Chuengsatiansup
(THÁI LAN)

Chloé Hebant
(PHÁP, VIỆT NAM)

Cintya Wink De Oliveira Benedito
(BRAXIN)

Đăng Tuấn Thương
(VIỆT NAM)

Đỗ Thị Phương Thanh
(VIỆT NAM)

Đỗ Xuân Thanh
(VIỆT NAM)

Đoàn Trần Nguyên Tùng
(VIỆT NAM)

Dũng H. Dương
(NHẬT BẢN, VIỆT NAM)

Eric Anthony C. Arances
(PHI LÍP PIN)

Eugenio Cedric Corro
(PHI LÍP PIN)

Faisal Faisal
(IN ĐÔ NÊ SI A)

Ferdinand Alexander Blomqvist
(PHẦN LAN)

Francesco Pappalardi
(Ý)

Hà Trần
(PHẦN LAN, VIỆT NAM)

Hà Văn Hiếu
(VIỆT NAM)

Henry de Valence
(CA NA ĐA)

Hoàng Công Đức
(VIỆT NAM)

Hun Kanal
(CAM PU CHIA)

Hyungrok Jo
(HÀN QUỐC)

Ibrahim Ateş
(THỔ NHĨ KỲ)

Intan Nisfulaila
(IN ĐÔ NÊ SI A)

Irmatul Hasanah
(IN ĐÔ NÊ SI A)

Janaka Alawatugoda
(SRI LAN KA)

Jane D. Palacio
(PHI LÍP PIN)

Jianwei Li
(TRUNG QUỐC)

John Mark Lampos
(PHI LÍP PIN)

Julius Basilla
(PHI LÍP PIN)

Karlo Orge
(PHI LÍP PIN)

Khwancheewa Wattanatripop
(THÁI LAN)

Khúc Xuân Thành
(VIỆT NAM)

Laura Geatti
(Ý)

Lê Quốc Huy
(VIỆT NAM)

Lê Thị Khánh
(VIỆT NAM)

Lê Văn Luyện
(VIỆT NAM)

Leyla Ateş
(THỔ NHĨ KỲ)

Lorenzo Talamanca
(Ý)

Magsarjav Bataa
(MÔNG CỔ)

Malik Shabnam
(PA KIS TAN)

Mamika Ujianita
(IN ĐÔ NÊ SI A)

Matteo Paganin
(Ý, THỔ NHĨ KỲ),

Michel Waldschmidt
(PHÁP)

Minh Tâm Trần
(VIỆT NAM)

Mohammed Anwar
(AI CẬP, Ý)

Mohd Hafizul Azrie
(MA LAY SI A)

Muhammad Helmi
(MA LAY SI A)

Muhammad Zaki Riyanto
(IN ĐÔ NÊ SI A)

Nattawat Suporn
(THÁI LAN)

Ngô Thị Bảo Trâm
(VIỆT NAM)

Nguyễn Công Minh
(VIỆT NAM)

Nguyễn Huỳnh Thanh Thảo
(VIỆT NAM)

Nguyễn Khánh Trường
(VIỆT NAM)

Nguyễn Minh Trí
(VIỆT NAM)

Nguyễn Phan Mạnh Hùng
(VIỆT NAM)

Nguyễn Sơn Hồng Hạnh
(VIỆT NAM)

Nguyễn Ngọc Trân
(VIỆT NAM)

Nguyễn Thị Ngọc Dung
(VIỆT NAM)

Nguyễn Trọng Bắc
(VIỆT NAM)

Ni Luh Dewi Sintiari
(IN ĐÔ NÊ SI A)

Peng Tian
(TRUNG QUỐC)

Peter Stevenhagen
(HÀ LAN)

Phan Thị Ngọc Thủy
(VIỆT NAM)

Phong Nguyễn
(PHÁP, VIỆT NAM)

Phùng Minh Nhật
(VIỆT NAM)

Pradeep Kumar Mishra
(ẤN ĐỘ, NHẬT BẢN)

Quân Trần
(VIỆT NAM)

Quốc Bảo Võ
(VIỆT NAM)

Quyền Nguyễn
(VIỆT NAM)

Rene Schoof
(Ý, HÀ LAN)

Rowena Alma Betty
(PHI LÍP PIN)

Sawian Jaidee
(THÁI LAN)

Sergio Igur
(ÁC HEN TI NA)

Siripong Sirisuk
(THÁI LAN)

Sodbaatar Adiya
(MÔNG CỔ)

Tăng Khải Hạnh
(VIỆT NAM)

Trần Kỳ Duyên
(VIỆT NAM)

Trần Quang Minh
(VIỆT NAM)

Trần Thị Nguyệt Hà
(VIỆT NAM)

Trần Thị Tú Trinh
(VIỆT NAM)

Trần Văn Tuấn
(VIỆT NAM)

Trang Trọng Thức
(VIỆT NAM)

Trương Lê Minh Nhựt
(VIỆT NAM)

Tuấn Minh Lê
(VIỆT NAM)

Valerio Talamanca
(Ý)

Vonn Kee G. Wong
(PHI LÍP PIN)

Yixin Shen
(TRUNG QUỐC)

Yuntao Wang
(TRUNG QUỐC, NHẬT BẢN)